Přihláška do Města dětí

  • Na každou akci je nutná samostatná přihláška!!!
  • Každé dítě se může zúčastnit jedné nebo obou akcí

Přihlašování Strzegom:

  • stáhněte si PDF formulář přihlášky
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v DDM Hořice, DDM Nová Paka nebo SVČ Trutnov - dle odjezdového místa

  • přijetí/nepřijetí přihlášky je zcela v kompetenci těchto institucí

          

Přihlašování Trutnov

  • prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře
  • po vyplnění formuláře obdržíte na Váš email potvrzení a v příloze přihlášku ve formátu PDF

  • přílohu vytiskněte, podepište a odevzdejte v DDM Hořice,  DDM Nová Paka, SVČ Trutnov (adresy viz níže)

Přeshraniční město dětí Strzegom - 19. - 24. 7. 2020 - ZRUŠENO

Pobytová akce - zdarma pro účastníky zajištěna doprava, ubytování, stravování, pitný režim, vstupy na výletech, kvalifikovaný dozor

Cestovní pojištění - zajišťují rodiče.

Přeshraniční město dětí Trutnov - 28. - 31. 7. 2020 - ZRUŠENO

Příměstský tábor - zdarma pro účastníky zajištěno stravování, pitný režim, kvalifikovaný dozor, doprava z Nové Paky a Hořic.

Přihlášku na Přeshraniční město Strzegom/ Trutnov  odevzdejte v příslušném městě spolupořádající organizaci:

Hořice - Dům dětí a mládeže, Žižkova 611 - Mgr. Dita Kosová

Nová Paka - Dům dětí a mládeže STONOŽKA, U Teplárny 1258 - Bc. Ivana Nováková

Trutnov - Středisko volného času,Trutnov, Na Nivách 568 - recepce


Měsíc před konáním akce Vám na uvedenou emailovou adresu zašleme podrobné informace.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 2020
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky