Přihláška do Města dětí

  • Na každou akci je nutná samostatná přihláška!!!
  • Každé dítě se může zúčastnit jedné nebo obou akcí

Přihlašování Strzegom:

  • stáhněte si PDF formulář přihlášky
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v DDM Hořice, DDM Nová Paka nebo SVČ Trutnov - dle odjezdového místa

  • přijetí/nepřijetí přihlášky je zcela v kompetenci těchto institucí

          

Přihlašování Trutnov

  • prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře
  • po vyplnění formuláře obdržíte na Váš email potvrzení a v příloze přihlášku ve formátu PDF

  • přílohu vytiskněte, podepište a odevzdejte v DDM Hořice,  DDM Nová Paka, SVČ Trutnov (adresy viz níže)

Přeshraniční město dětí Strzegom - 19. - 24. 7. 2020 - ZRUŠENO

Pobytová akce - zdarma pro účastníky zajištěna doprava, ubytování, stravování, pitný režim, vstupy na výletech, kvalifikovaný dozor

Cestovní pojištění - zajišťují rodiče.

Přeshraniční město dětí Trutnov - 28. - 31. 7. 2020 - ZRUŠENO

Příměstský tábor - zdarma pro účastníky zajištěno stravování, pitný režim, kvalifikovaný dozor, doprava z Nové Paky a Hořic.

Přihlášku na Přeshraniční město Strzegom/ Trutnov  odevzdejte v příslušném městě spolupořádající organizaci:

Hořice - Dům dětí a mládeže, Žižkova 611 - Mgr. Dita Kosová

Nová Paka - Dům dětí a mládeže STONOŽKA, U Teplárny 1258 - Bc. Ivana Nováková

Trutnov - Středisko volného času,Trutnov, Na Nivách 568 - recepce


Měsíc před konáním akce Vám na uvedenou emailovou adresu zašleme podrobné informace.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!